Caută
  • Madalina Bouros

Programul extra-școlar care a redefinit rolul elevilor în societate

Lansat la începutul anului 2021, programul Școala Nucleu Social a pornit de la dorința de a construi în mediul rural un ecosistem de colaborare format din elevi, profesori și membri ai comunității, pentru a crește participarea și implicarea civică a tinerilor cu ajutorul unei metode de predare internaționale numită design thinking.
Proiect derulat de Asociația All Grow cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, Școala Nucleu Social este o inițiativă dezvoltată ca răspuns la problemele identificate în comunitățile rurale din România, în care elevii sunt expuși unor riscuri precum abandonul școlar, excluziunea socială și sărăcia.


Ce nevoi există în sistemul educațional din România?

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, calitatea educației din România este sub nivelul educației din Uniunea Europeană, iar elevii sunt cu un an și jumătate în urma elevilor din alte țări. 46% din copiii din România sunt la risc de sărăcie și excluziune socială, procent mai mare decât media națională de 37% (Comisia Europeană 2015), iar situația este și mai gravă în mediul rural, unde locuiește 75% din populația săracă (Instituția Brookings). Aceste nevoi sunt reale și reprezintă o oportunitate de schimbare ce începe de jos în sus.


Elevi mai conectați la realitatea profesională

Conform Institutului Național de Statistică, tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt cei mai afectați de șomaj. O mai bună corelare între sistemul educațional din România și cerințele de pe piața muncii i-ar putea ajuta să se integreze mai ușor în viața profesională, așa cum au intuit chiar elevii de la Școala Gimnazială Lanurile, Brăila. Folosind metoda design thinking, aceștia au organizat un târg de meserii unde au fost invitați profesioniști ce au prezentat diverse meserii. Elevii au nevoie să dezvolte din școală competențe cheie cum sunt comunicarea, creativitatea, lucrul în echipă și gândirea critică, iar proiectele realizate de elevii din cadrul proiectului Școala Nucleu Social contribuie la dezvoltarea acestor competențe.


Implicarea civică, o nouă formă de educație

Adresat comunităților rurale din județele Vrancea, Bacău, Buzău, Brăila și Galați, programul Școala Nucleu Social a reprezentat o oportunitate de dezvoltare atât pentru tinerii profesori acceptați în proiect, cât și pentru cei peste 600 de elevi care au primit provocarea de a propune și implementa soluții care să genereze schimbare pozitivă. Plecând de la nevoile identificate în comunitățile lor, elevii au construit soluții potrivite. Parcurgând etape specifice - Inspirație, Empatie, Oportunitate, Ideație, Prototipare, Testare și Prezentare, elevii au construit proiecte ce promovează comunitatea locală, identifică oportunități economice de dezvoltare, creează conștientizare cu privire la fenomenul de bullying, au grijă de animalele abandonate, înfrumusețează localitatea și protejează mediul. Acestea sunt doar câteva din cele peste 15 proiecte realizate de elevii din clasele primare și gimnaziale, iar diversitatea lor arată capacitatea elevilor de a sesiza și acționa pentru transformarea comunităților din care sunt parte.


,,Așa cum spune și numele nostru, AllGrow (Creștem cu toții), trebuie să dezvoltăm niște ecosisteme în care colaborăm pentru a schimba paradigma, iar educația din România este unul din domeniile prioritare în acest sens. Elevii au nevoie de activități ancorate în realitate, care să-i ajute să devină mai târziu niște adulți implicați în lumea în care trăiesc. Ei nu sunt doar niște spectatori. Au o voce, au o putere și o abilitate de a găsi soluții într-un mod ingenios, așa cum ne-au demonstrat toți elevii pe care i-am cunoscut în cadrul programului nostru.” - Mădălina Bouroș - Președinte al Asociației All Grow


Implicare și colaborare, chiar și pe timp de pandemie

Implementarea programului Școala Nucleu Social s-a suprapus cu o perioadă plină de provocări și de imprevizibil pentru învățământul românesc. Profesorii implicați au ales să implementeze programul fie în afara orelor sau la orele de dirigenție, cultura civică sau săptămâna Școala Altfel. Cele peste 30 de cadre didactice tinere implicate au avut parte de traininguri specializate și întâlniri periodice care i-au ajutat să-și adapteze materialele de lucru atât pentru sala de clasă, cât și pentru ore online sau în format hibrid.


La finalul programului, profesorii au declarat că participarea în program i-a ajutat să își construiască o relație mai bună cu elevii, dar și să demonstreze părinților și autorităților locale că elevii sunt dornici să se implice în comunitate:


“Comunitatea a fost încântată de elevii și profesorii care au participat la proiect. Ei au realizat că pot fi vizibili chiar dacă se află într-un sat și pot transmite mesaje cu un puternic impact.” - Profesor participant


Chiar și în contextul pandemic, cu diverse provocări, în peste 13 școli au fost realizate Târguri de idei, unde au fost prezentate proiectele și la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și echipa coordonatoare.


,,Pentru că nu am putut avea publicul larg pe care inițial ni l-am propus, ne-am adaptat și am promovat proiectul pe paginile de social media ale școlilor, dar și în cadrul unui Târg național de idei ce a fost organizat online pe 14 Aprilie.”- Mădălina Bouroș - Președinte al Asociației All Grow


La începutul lunii iunie proiectul Școala Nucleu Social se va finaliza, însă toate resursele și materialele auxiliare pentru profesori și elevi rămân disponibile în mod gratuit pe pagina oficială a proiectului: https://www.scoalanucleu.org/ .


Despre All Grow

Asociația All Grow este o organizație dedicată generării de impact pozitiv în comunitățile din România. Așa cum spune și numele nostru, AllGrow (Creștem cu toții), credem că pentru a realiza schimbare avem nevoie să colaborăm și să realizăm ecosisteme în care toți membri au de câștigat, numai așa schimbarea creată este de durată și sustenabilă. Ne dorim să schimbăm paradigma și să transformăm elevii din spectatori în membri activi care se implică în comunitate și își construiesc propriul viitor prin activități facilitate de profesorii tineri, pe care îi vom iniția în metoda design thinking și alte metode noi de predare.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”


Date de contact:

Mădălina Bouroș - Președinte al Asociației All Grow

info@allgrowconsulting.com

+40 726 158 632

www.allgrowromania.org


6 afișări0 comentarii
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon